Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

aktualności

więcej

Za kilka dni wygasa mój mandat Posłanki do Parlamentu Europejskiego, który dzięki Państwa zaufaniu miałam honor pełnić od maja 2014 r. Była to moja 3 kadencja parlamentarna. Przed Parlamentem Europejskim – głosami mieszkańców aglomeracji poznańskiej – dwukrotnie zasiadałam w Sejmie, a wcześniej byłam radną w powiecie poznańskim. W tym roku, po raz pierwszy od kilkunastu lat, nie kandydowałam w wyborach. Mijająca właśnie VIII kadencja w Parlamencie Europejskim kończy moją długą drogę w polityce, w której skupiałam się na kwestiach społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych, przede wszystkim zaś na prawach kobiet i równouprawnieniu.

Ogromną większością głosów Parlament Europejski przyjął dyrektywę o work life balance, która daje mężczyznom dwa miesiące urlopu na urodzone dziecko. Dzięki niej tym i innym przepisom pozycja kobiet na rynku pracy się wzmocni, a ojcowie zyskają czas dla swoich dzieci.

Dyrektywę przygotował David Casa, a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była współsprawozdawczynią jego raportu. – Brak równowagi praca-dom to problem głównie kobiet. W sytuacji konfliktu obowiązków rodzinnych i zawodowych, kobiety stawiają rodzinę najczęściej na pierwszym miejscu – mówiła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Przypomniała, że to matki najczęściej biorą urlopy na dzieci, zostają z nimi w domu, gdy są chore. W konsekwencji odbija się to na ich karierze zawodowej: – Przerwy w karierze zawodowej, wolniejsze awanse, niższe płace, dają w rezultacie średnio o 40 proc. niższą emeryturę – wyliczała Kozłowska-Rajewicz. Pracodawcy kojarzą kobiety z potencjalną nieobecnością w pracy i widzą w kobietach pracownika wysokiego ryzyka.
Nowe przepisy zachęcają pracodawców do bardziej elastycznego podejścia do pracowników, do elastycznej organizacji pracy dla rodziców oraz do bardziej równomiernego rozłożenia obowiązków rodzinnych pomiędzy oboje rodziców. – Bądźmy po stronie rodziców, po stronie dzieci, po stronie rodziny – apelowała Kozłowska-Rajewicz do europarlamentarzystów.

 

Główne założenia nowej dyrektywy o work life balance:

  • minimum 4 miesiące urlopu rodzicielskiego, i dla ojca, i dla matki,
  • z tego minimum 2 miesiące płatne i nieprzekazywalne między rodzicami;
  • minimum 10 dni urlopu ojcowskiego.

 

galeria

facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#4) Application request limit reached
Type: OAuthException
Code: 4
Please refer to our Error Message Reference.

twitter